A műsorszolgáltatás háttere

Letölthető dokumentumok:

Általános Szerzodési Feltételek 2014

ASZF változások kivonatosan2014

ASZF 3 melléklet: Elofizetoi szerzodés 2014

Programcsomagok és ellátottsági területek2014

Általános Szerzodési Feltételek 2015 Julis 1

ASZF változások kivonatosan 2015 Julis 1

Programcsomagok és ellátottsági területek2015 Julis 1

Általános Szerzodési Feltételek 2015 Szeptember 1

ASZF változások kivonatosan 2015 Szeptember 1

Programcsomagok és ellátottsági területek 2015 Szeptember 1

További információk

Cégünk a továbbított műsorokat, a műsortulajdonosokkal kötött szerződések alapján közvetíti.

Tagjai vagyunk a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetségnek

Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Felügyeleti hatóságok:

Nemezeti Média és Hírközlési Hatóság

Gazdasági Versenyhivatal

Minőségi mutatók

Minoségi mutató megnevezése:

Vállalt célérték

Teljesítési érték

A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határideje

5 nap

2 nap

A bejelentett minoségi panaszok hibaelhárítási határideje

36 óra

24 óra

A szolgáltatás rendelkezésre állása

99%

99,48%

Vivoszintek az elofizetoi ponton

56 dBuV

65 dBuV

Az elosztott televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek az elofizetok hozzáférési pontjain

5 dB

4 dB

Vivo/zaj viszony az elofizetok hozzáférési pontjain

42 dB

43 dB

e) a 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet.

 

Vizsgálati terv VT09 

 

Érték

a szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézojének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya

 

1

A 2 sz. mell szerint

 

Érték

ba) a szolgáltatás minoségével kapcsolatban bejelentett panaszok száma

 

12,62 (5 db.)

bb)jogosnak elismert panaszok száma

 

5,988 (2 db.)

bc) ügyintézéssel szembeni panaszok számát;

 

0

c) a szolgáltatás minoségével kapcsolatban bejelentett panaszok hibaelhárításának idotartamát éves átlagban, az elektronikus hírközlési elofizetoi szerzodésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 12. §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével órában;

 

6,8 óra

e) a szolgáltatásminoség - e rendelet szerinti - megfeleloség igazolásának módját.

 

Szolgáltató által kiadott megfeleoségi nyilatkozat

 

Home